МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №4

тел: 096/305150,  факс:   096/307554

e-mail: mbalmont@net-surf.net

д-р Тодор Тодоров - Изпълнителен директор

 

Обществени поръчки:

Борислав Борисов – Ръководител направление АСД

тел: 096/300341

Пламенка Георгиева – Главен счетоводител

тел: 096/305448

Димитрина Илиева – Юристконсулт

тел: 096/306880, вътр.219

Ангелина Тодорова – Организатор

тел: 096/306880, вътр.226

e-mail :  op@mbalmontana.com