15 март 2019 г.

Седмица на отворените врати, посветена на борбата с туберкулозата, обявява най-голямата областна болница в Северозапада. Поводът е отбелязването на Международния ден за борба с туберкулозата – 24 март.

От 18 до 22 март, от 8 до 13 часа,  всеки може да провери своя статус, съобщи д-р Цветан Петров, специалист в  отделението по пневмология и фтизиатрия. Той увери, че и извън посочените дни и часове никой със съмнения за туберкулоза няма да бъде върнат. Прегледите са напълно безплатни, не се изисква направление от личен лекар.

Това е последната седмица на отворени врати от Програмата на Глобалния фонд за борба с туберкулозата, малария и СПИН, която изтича през март 2019 г. Тя влезе в България през 2008 г. и осигуряваше финансиране за превенция и лечението на тези болести в България. По програмата отделението в Монтана е ремонтирано, оборудвано с техника, компютри, хладилник за съхраняване на лекарства и служебен автомобил за домашни посещения. Програмата заплащаше напълно лекарствата и консумативите за....

СКЪПИ ДАМИ,

Приемете моите искрени поздравления по случай Международния ден на жената8 ми март

Един красив ден озарен от Вашите усмивки, ентусиазъм и ведро настроение. Нека този ден Ви донесе багрите на пролетта и хармонията. Бъдете все така красиви, неповторими и единствени.

Обичайте и бъдете обичани!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

                                                                                                                                                   

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“- АД гр. Монтана

 

 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

С пожелание за много здраве, късмет, успехи и пролетно настроение през цялата година!

 

ОТ ЕКИПА НА МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“-  АД

ГР. МОНТАНА

 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

 

На основание чл. 15, ал.2  от ПРУПДТДДУК и във връзка с Решение от Протокол № 49 / 05.02.2019г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № 1 от 14.02.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на площи - общо 6 кв.м. в корпусите на лечебното заведение - собственост на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана  за  инсталиране на автомати за топли и студени напитки,  при следните условия:

 1. Начална цена за месечен наем за площи – общо 6 кв.м.
  -450 /четиристотин и петдесет /лева
 2. Стъпка за наддаване / при еднакви най-високи предложения/
  -10 /десет /лева
 3. Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.
 4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.
 5. Срок на закупуване на тръжна документация –  01.03.2019 год. -15.00 часа.
  Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева е платима в брой на  касата на лечебното заведение.
 6. Депозит за участие – 200 /двеста / лева ;
  Депозита се внася се в касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана.
  Краен срок за внасяне на депозита – 01.03.2019 год. до 15:00 ч.
 1. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга –  до 01.03.2019г., 16.00 ч.
 1. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена  тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 1. Търга ще се проведе на 05.03.2019г. в 13:00 часа в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД - гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4.
 1. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на    12.03.2019год. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД        гр.Монтана, при същите условия, като сроковете по т. 5, 6 и 7 са до 11.03.2019 г.
 1. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията - подробно описани в тръжната документация.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­ 300 341 ; 0888 295577

Медицински университет – Плевен организира предварителен изпит по биология в гр. Монтана на 16.02.2019 г. за бакалавърските специалности „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Социални дейности” (платено обучение), „Медицинска козметика“ и „Помощник-фармацевт”. Изпитът ще се проведе в заседателната зала на Административната сграда в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана. Начало на изпита е от 10 часа. Кандидатите, заявили предварително участието си,  заемат местата си от 9:30 до 9:45.

За допълнителна информация - Техническа комисия на МУ-Плевен - 064 884130 и

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/2019/bulgarian-students/3459-on-line-priem-2019

08.02.2019

75 години навърши педиатърът в детско отделение д-р Първан Кръстев.

Целият професионален път дотук на д-р Кръстев е грижа за децата на Монтана като лекар в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-Монтана. Тази година се навършват 44 години от назначаването му, но той не мисли все още да се отдава на заслужена почивка.

По повод годишнината си д-р Първан Кръстев е удостоен с почетен плакет, който му връчи изпълнителният директор д-р Тони Тодоров на скромно тържество в чест на юбилея. Д-р Тодоров изказа сърдечна благодарност за дългогодишната и всеотдайна дейност на д-р Кръстев като педиатър и доайен сред колегите медици в областната болница.

08.02.2019

Електронож за хирургическо отделение и парична сума за закупуване на оборудване за детско отделение дари Българо-швейцарската търговска камара на МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев“ АД-Монтана.

Дарението беше връчено на изпълнителния директор на болницата д-р Тони Тодоров и на завеждащия отделението по хирургия д-р Красимир Каменов от Катерина Табакова, ръководител на отдел „Продажби“ от фирмата доставчик на апаратурата. На събитието бяха и зам.-кметът Тихомир Антонов и Мария Шуманска от община Монтана.
Предимствата на новия операционен нож бяха демонстрирани пред хирурзи и медицински специалисти от отделението. По думите на д-р Каменов дареният....

21 януари 2019г.

Емоционален и трогателен беше празникът по повод Деня на родилната помощ – 21 януари, Бабинден - в МБАЛ - Монтана. Изпълнителният директор на най-голямата областна болница в Северозапада д-р Тони Тодоров и завеждащият на родилното отделение д-р Захари Николов се бяха погрижили за организация на събитие, което ще се помни завинаги от щастливи пациенти, както и от акушерки и лекари.

С водосвет, отслужен от отец Николай и отец Ангел, беше осветено родилното отделение. „Това е храмът, в който Бог дава живот, а лекарите и акушерките са първите, които го поемат и го предават на щастливите родители. Това е велико чудо. Нeка Бог дарува здраве и мъдрост на директора на болницата д-р Тодоров, да продължава така крепко и успешно да управлява това медицинско заведение, на всички акушерки здраве и отдаденост в името на живота, този велик наш народ го заслужава“, каза в празничното си...

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19