17юли 2019 г.

Изпълнителният директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров показа пред кмета на община Монтана Златко Живков, председателя на Общинския съвет инж. Иво Иванов, общински съветници и журналисти медицинска техника и оборудване, закупени с финансови средства от бюджета на община Монтана.

Операционна маса от последно поколение, пациентски монитор и видеоларингоскоп за отделението по хирургия, две високотехнологични легла за отделението по реанимация осигури за болницата местната власт в Монтана. Със средства от общинската хазна е направен и ремонтът на отделението по ортопедия. Одобрените от Общинския съвет и заложени в бюджета за тази година средства за болницата са в размер на 60 хиляди лева.

„Болницата е търговско дружество и общината не е длъжна да й помага, но всяка година съветниците и кметът Живков заделят средства за ново оборудване. Така лечебното ни заведение е все по-конкурентно, то стана стожер на ...

03 юли 2019 г

Близки на пострадалите при тежката катастрофа край с. Долна Вереница дариха икона в израз на своята благодарност към лекарите и ръководството на МБАЛ-Монтана за положените грижи при лечението на ранените в трагичния инцидент на пътя, в който на място загуби живота си мъж, а въпреки непрестанните и всеотдайни грижи на медиците си отиде и 10-годишно дете. Други две деца и баба им бяха спасени.

Върху дарената икона на Свети Димитър са поставили надпис: „Нека Бог да пази лекарите и всички екипи на МБАЛ-Монтана. С благодарност от Марти!!!“

Иконата ще бъде поставена в параклиса на болницата.

 

 

 

02 юли 2019 г.

По покана на ръководството на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД днес експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ и Службата по пожарна и аварийна безопасност спасяваха лястовички от централния корпус на областната болница.

Птиченцата били свили три гнезда на стената на операционния блок. Тяхното евакуиране се е наложило поради ремонта му и поставянето на климатик, обясниха от стопанския отдел на болничното заведение.

Лястовичките ще бъдат транспортирани в Кризисния център край Стара Загора и за тях ще бъдат полагани необходимите грижи преди да бъдат върнати отново в природата на свобода, казаха еколозите.

 

 

02 юли 2019 г.

Днес представител на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи /МВР/ и изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-Монтана д-р Тони Тодоров подписаха договор за дарение.

Дарението е за отделението по акушерство и гинекология. То включва пациентски монитор за възрастни с допълнителни неонатологични и педиатрични сензори и инфузионна помпа, на обща стойност 4260 лева, набрани от лични средства служители във вътрешното министерство.

Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров и ръководството на МБАЛ-Монтана изказват благодарност за хуманния жест и изразяват надежда за разширяване на бъдещото сътрудничество.

 

Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за лечение на туберкулоза отличиха показалите най-високи резултати тубдиспансери на заключителната среща преди Фондът да се изтегли от страната след приключването на програмата си за България, която започна през 2008 г.

Монтана е една от 5-те области, които са наградени. МЗ и Фондът изразяват признателност за всеотдайността и професионализма на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, допринесли за постигнатите резултати и успехи, а именно че болните от туберкулоза в Монтана са намалели....

Ръководството на  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана изказва специална благодарност към д-р Цветан Петров и екипа на отделението по фтизиатрия за постигнатите високи резултати в превенцията и лечението на туберкулозата.

Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров подчертава, че благодарение на съвместните усилия на Глобалния фонд и нашата болница разпространението на това социално значимо заболяване в област Монтана за 10 години е намаляло  три пъти.

Д-р Тодоров подчертава, че и занапред МБАЛ-Монтана ще продължи да осигурява дофинансиране до размера на необходимите средства за лечението на болните от туберкулоза в региона.

07 юни 2019 г.

Д-р Тони Тодоров е в лигата на „Лекарите, на които вярваме“ за 2019 г.

Хирургът, който е и изпълнителен директор на МБАЛ-Монтана, е номиниран от пациенти и граждани  от Монтана и региона за престижната ежегодна класация, която се провежда по инициатива на в. „24 часа“.

Ежедневникът публикува снимка с информация за него в днешния си брой. В тази група са общо 550 носители на приза от цялата страна, които са доказани професионалисти, разпознаваеми и предпочитани от пациентите по съответните медицински специалности.

         Заслужилите доверието на пациентите медици получават сертификат, влизат в справочник-алманах и интернет-търсачка „Лекарите, на които вярваме 2019“, където хората могат да се ориентират как може да се стигне до най-близкия добър лекар от 34-те ключови области на медицината.

         Призьорите бяха наградени на тържествена церемония в НДК в София за професионализма и вниманието си към пациентите.

        

 

7 юни 2019

Акционерите на  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана в лицето на мажоритарния собственик Министерството на здравеопазването, както и общините в област Монтана, проведоха редовно годишно събрание, на което приеха отчета на дружеството и продължиха мандата на ръководството на най-голямата болница в Северозапада с още 3 години.

С удовлетворение от постигнато беше отчетено, че 2018-та е поредната година, която дружеството приключва без просрочени задължения към кредитори и на печалба.

Беше подчертано стабилното и устойчиво развитие на лечебното заведение, въпреки конкурентната среда. МБАЛ-Монтана е стожер на здравеопазването в Северозапада, защото безотказно обслужва пациенти от целия регион, обезпечена е с ...

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

 

На основание чл. 15, ал.2  от ПРУПДТДДУК и във връзка с Решение от Протокол № 57 от 20.05.2019г. на Съвета на Директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № 16 от 21.05.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на площ  от два кв.м. в централния болничен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, за поставяне на маси за продажба на вестници и списания, при следните условия:

1.  Начална цена за месечен наем за площ / общо 2 кв.м. – 80.00  /осемдесет/ лева.

2.  Стъпка за наддаване / при еднакви най-високи предложения/– 5 /пет/ лева.

3.  Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.

4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.

5. Срок на закупуване на тръжна документация –  06 юни 2019 год. -15.00 часа. Цената на тръжната документация, в размер на 10.00 лева, е платима в брой на  касата на лечебното заведение.

6. Депозит за участие – 40 /четиридесет / лева.  Депозита се внася в касата на МБАЛ  „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – 06.06.2019 г. до 15:00ч.

7. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – до 06.06.2019г., 16:00 ч.

8. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

 9. Търга ще се проведе на 07.06.2019г. в 11:00 часа в административната  сграда на МБАЛ  „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, ул. „Сирма войвода” № 4.

10. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 12.06.2019год. в 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана, при същите условия, като сроковете по т.5, 6 и 7 са до 11.06.2019г.

11. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията - подробно описани в тръжната документация.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21