Началник отделение: д-р Цачо МАРИНОВ - специалист по нервни болести

Специалисти:

  • д-р Давид КАРАИЛИЕВ - специалист по обща медицина
  • д-р Илиян ТИМЧЕВ - специалист по спешна медицина
  • д-р Атанас ИСУСОВ - специалист по акушерство и гинекология
  • д-р Детелина АТАНАСОВА - специалист по детски болести
  • д-р Снежана ХРИСТОВА - специалист по акушерство и гинекология
  • д-р Пламен ЗАХАРИЕВ - специалист по анестезиология и интензивно лечение
  • д-р Малинка БОРИСОВА - специалист по анестезиология и интензивно лечение
  • д-р Рени СЛАВКОВА
  • д-р Юлия НИНОВА
  • д-р Цветелина ГЕОРГИЕВА

Старша медицинска сестра: Мая ИВАНОВА

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 205

Спешно отделение

 
 

Отделението по спешна медицина към МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана  е второ ниво на компетентност и се намира на партерния етаж в централния корпус на болницата. Създадено е на 1 февруари 2007 г. и функционира денонощно. То е специализирана структура, в която се извършват диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешно състояние. Отделението разполага с отлична материална база и апаратура за възстановяване, поддържане и мониториране на основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане), както и с възможност за осъщестяване на ехографски диагностатични процедури.

Осигурен е непрекъснат 24 часов прием на пациенти. Спешно отделение разполага с легла за диагностично изясняване и наблюдение на пациенти до 24 часа от постъпването им.