Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение
Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение
 
 
 

Обява за работа

Обявата е публикувана във в. Конкурент в броя от 2 февруари 2023 г.

МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана търси да назначи:

1. Лекари ортопеди - 2;

2. Лекар педиатър -   1;

3. Лекар кардиолог - 1;

4. Лекари с възможност за специализация;

5. Фармацефт или помощник фармацефт с работно време 7.30ч. до 16.00ч.

6. Медицински лаборанти.

Лечебното заведение предлага добро трудово възнаграждение и допълнителни средства  при достигане на определени параметри.  Болницата е база за обучение на студенти и специализанти по 19 клинични специалности.

За контакти:

096/ 30 68 81 – вътр. 300 - г-жа Миланова

 

Болницата е разположена в три основни корпуса - централен, инфекциозен и пневмофтизиатричен.
Разполага с 400 легла, разпределени в 17 клинични отделения. В структурата на МБАЛ - Монтана влизат още 4 отделения без легла; 3 лаборатории; болнична аптека и административно-стопански блок.
Основният поток пациенти се формира от жителите на областта, но с отпадането на районирането жители и от други области се насочват към лечебното заведение.

Нашата мисия е да оказваме непрекъсваем процес денонощно на диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата.

Болницата има акредитационна оценка за практическо обучение (заповед РД-01 165/11.06.2012 г. и заповед РД-01-120/21.06.2013 на МЗ), както следва:

  • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина” на образователно- квалификационна степен „магистър”- „отлична” за срок от пет години;
  • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно- квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” - „отлична” за срок от пет години;
  • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите „медицински лаборант” и „рентгенов лаборант” - „отлична” за срок от пет години;
  • за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност: Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Вътрешни болести, Педиатрия, Клинична лаборатория, Образна диагностика, Ортопедия и травматология, Пневмология и фтизиатрия, Урология и Хирургия; Инфекциозни болести, Ушно-носно-гърлени болести и Физикална и рехабилитационна медицина  - „отлична” за срок от пет години.
     

Съвет на директорите

Изпълнителен директор: д-р Тодор ТОДОРОВ

Председател: Милена НЕДЕЛКОВА

Зам. председател: д-р Красимир КАМЕНОВ


Главна медицинска сестра: Йорданка ТРИФОНОВА


Доктор Тодор (Тони) Тодоров Болница Монтана - Главна сестра