Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти – 2 по Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 26.05.2021г.

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-164/29.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 02.04.2021г

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 02.04.2021г.

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 02.04.2021г.

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 31.03.2021г.

 

Покана за обществена поръчка по чл.20, ал.4 от ЗОП: Избор на регистриран одитор– 12.03.2021г.

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 12.03.2021г.

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-102/25.02.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 12.03.2021г.

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-62/01.02.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 04.03.2021г.

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 04.03.2021г.

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 04.03.2021г.