Началник лаборатория: д-р Паулина ПАУНОВА - специалист по клинична лаборатория

Специалисти:

 • д-р Таня ВОЙКОВА - специалист по клинична лаборатория
 • Анна ГЕОРГИЕВА - старши лаборант

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 247, 340
 

Клиничната лаборатория на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана се намира на втория етаж в централния корпус на болницата и разполага със съвременна апаратура за надеждни и точни лабораторни изследвания, провеждани в системен вътрешен и външен лабораторен контрол.

Лабораторията разполага с:

 • хематологичен анализатор с 18 параметри;
 • биохимичен анализатор с електролитен модул;
 • кръвно-газов анализатор;
 • коагулометър;
 • автоматичен анализатор за анализ на урини;
 • автоматичен анализатор за хормони и туморни маркери.

В клиничната лаборатория се извършват:

 • широка гама от биохимични изследвания;
 • ПКК с 18 показатела;
 • хемостаза;
 • хормони на щитовидна жлеза - TSH, FTH, FT.
 • туморни маркери - CEA, Алфа фетопротеин, Ca 15-3, Ca 19-9, Ca 125, PSA;
 • пълно изследване на урина;
 • кръвно-газов анализ;
 • химичен анализ на конкременти;
 • гликирани белтъци - НвАС;
 • анализ на телесни течности, пунктати.

Лабораторията е акредитирана база за практическо обучение на специализанти.