Публична покана № 9037518 - 16.12.2014

 

Информация за плащания по договори за обществени поръчки

Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори за обществени поръчки

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка : „Доставки на медицински реактиви за биохимичен анализатор Dimension Xpand, производство на Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия” УНП : 00468-2014-0012 / 21.11.2014г.

 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка : „Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване медицинска апаратура - Хемодиализна апаратура” УНП : 00468-2014-0011 / 06.11.2014г.

 

Публична покана 9035626 - 05.11.2014

 

Публична покана 9035172 - 27.10.2014

 

Публична покана 9032911 - 21.08.2014.

 

"Осъществяване на денонощна въоръжена охрана и пропусквателен режим " УНП 00468-2014-0010 - 07.08.2014.

 

Открита процедура за обществена поръчка "Доставки на хранителни продукти" УНП 00468-2014-0009 - 29.07.2014.

 

Открита процедура за обществена поръчка "Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура" УНП 00468-2014-0008 - 11.07.2014.

 

Публична покана 9030785/19.06.2014:

 

Публична покана 9030354/11.06.2014:

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : "Доставки на медикаменти" - 30.04.2014.

 

Публична покана 9028373/16.04.2014:

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : "Доставка на материали и лични предпазни средства, свързани с подобряване условията на труд" - 15.04.2014.

 

Открита процедура за обществена поръчка : "Осъществяване на денонощна въоръжена охрана и пропусквателен режим" - 25.03.2014.

 

Открита процедура за обществена поръчка : "Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви" - 00468-2014-0004/27.02.2014.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка- 06.02.2014. : „ Пътни транспортни услуги:
1.Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по диализа в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен график;
2. Превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД , гр.Монтана”

 

Доставки на материали и лични предпазни средства, свързани с подобряване условията на труд - 28.01.2014:

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа" - 16.01.2014.

 

Публична покана 9024698/14.01.2014:

 

Публична покана 9024524/09.01.2014: