Началник лаборатория: д-р Виолета ИВАНОВА

Специалисти:

 • Юлия ТРИФОНОВА - старши лаборант

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 343


В микробиологичната лаборатория се извършва диагностика на материали от:

 • дихателна система
 • храносмилателна система
 • отделителна система
 • изследване за патогенни чревни бактерии
 • серологична диагностика на вирусни хепатити A,B,C
 • диагностика на Лаймска болест
 • диагностка на сифилис
 • диагностка на HIV
 • диагностика на инфекциозна мононуклеоза
 • диагностика на токсоплазмоза
 • диагностика на инфекции причинени от цитомегало вирус

 

Изследват се следните видове материали:

 • гърлени секрети
 • носни и назофарингиални секрети
 • храчки  - за банална флора и за туберкулоза
 • урина
 • раневи секрети
 • кръв за хемокултура
 • очни и ушни секрети
 • влагалищни и уретрални секрети
 • ликвор и други пунктати

От м.12.2020г. МБЛ е лицензирана за извършване на PCR- диагностика със Заповед на Министъра на здравеопазването.

Микробиологичната лаборатория е разположена на партерния етаж в корпуса на отделението по пулмология и фтизиатрия. Медико-диагностичната лаборатория се ръководи от лекар със специалност по Микробиология.