Открита процедура за обществена поръчка с предмет : „Доставки на хранителни продукти” - УНП 00468-2016-0006 - 27.09.2016г.

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на софтуерна поддръжка” - №1/10.09.2016г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : „Доставки на медикаменти” УНП 00468-2016-0005 - 03.06.2016г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет :
„Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви” - УНП 00468-2016-0004

 

Предварителни обявления 2016г. - публикувани 26.02.2016г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет :
„Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” - УНП 00468-2016-0003

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет :
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура  и обучение на персонала в  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, град Монтана  - УНП 00468-2016-0002

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ :

  1. Транспорт на диализно болни от домовете им до Отделението по диализа в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен график
  2. Превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана - УНП 00468-2016-0001

 

Публична покана № 9050020 от 01.02.2016г:
«Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД – гр.Монтана»

 

Публична покана № 9049899 от 27.01.2016г:
„Доставки на дезинфектанти - съгласно прогнозно-количествена спецификация”

 

Публична покана № 9049867 от 26.01.2016г: - Оттеглена
«Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД – гр. Монтана»