Патронът на болницата - д-р Стамен Илиев Павлов е роден на 3 октомври 1883 г. в с. Железна (обл. Монтана). Учи първо в гр. Фердинанд (гр. Монтана), а по- късно - в Ломското педагогическо училище. След като завършва училището, работи като учител в селата Влашко село (с. Мартиново), Железна и Главановци в същата област. От 1909 г. следва медицина във Франция, по - късно учи в Женева. През 1915 г. завършва обучението си и се завръща в България, като последователно е околийски лекар във Василико (Царево) и заместник - окръжен лекар в Струмица. По време на Първата световна война е началник на военната болница в Струмица.

От 1919 г. д-р Стамен Илиев е лекар в гр. Фердинанд. Участва в Септемврийското въстание през 1923 г., организира медицинското обслужване на въстаниците като Главен лекар на въстаническата войска в Северозападна България. След разгрома на въстанието отказва да емигрира и остава при ранените бойци. На 27 септември 1923 г. е арестуван и изтезаван (изрязани са ушите му и извадено едното му око), след което на 30 септември 1923 г. е разстрелян край р. Огоста заедно с ранените войници.