Съветът на директорите на най-голямата болница в Северозапада представи доклад за дейността на дружеството през 2023 г. и финансов отчет, заверен от регистриран одитор, които бяха гласувани и одобрени единодушно от акционерите.

Беше констатирано, че лечебното заведение е в добро финансово здраве, без просрочени задължения към доставчици на медикаменти, електрическа енергия, газ и други консумативи. В следствие на успешното управление на дружеството годината е приключила на печалба от 20 хиляди лева, която е по-голяма от резултатът, постигнат през предходната 2022 г., съобщи изпълнителният директор д-р Тони Тодоров. Той акцентира на някои от по-големите проекти, изпълнени в отчетния период, а именно закупената .........

10.06.2024 г.

Ново отделение по трансфузионна хематология се разкрива в областната болница в Монтана. То е обособено в част от болничния корпус, в който се намират и отделенията по хемодиализа и психиатрия.

Кръвният център, както популярно се нарича,  ще бъде открит и ще заработи от 10 юни. Желаещите да даряват кръв могат да посещават отделението всеки делничен ден от 8 до 13 часа. Вече е сформиран медицински екип, който е от двама лекари и медицински сестри. Завеждащ отделението е д-р Ирина Ерменкова, вторият лекар е д-р Елка Симеонова.

Създаването на отделение по трансфузионна хематология в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД решава дългогодишен проблем за желаещите да станат кръводарители  и за пациентите в Монтана, които се нуждаят от спешно кръвопреливане. До сега кръводарителите трябваше да ходят до кръвния център в Лом, за да им вземат кръв, а пациентите в Монтана....

 

Уважаеми медицински сестри,
Професионалисти по здравни грижи.

 Приемете от мое име най-сърдечни поздрави по повод Световния ден на професионалистите по здравни грижи – 12 май!

Изказвам благодарност на всички Вас – медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - гр. Монтана за Вашата воля, отдаденост и усилията които влагате всеки ден.

Продължавайте с душа и сърце с професионализъм и всеотдайност да служите на здравето и живота на хората.

Пожелавам Ви здраве, лична удовлетвореност и нека всеки ден бъде ползотворен и успешен в работата и щастлив в личния Ви живот!

Бъдете здрави и дарявайте здраве!

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

Уважаеми колеги,

С голямо уважение и респект отправям най-искрените си поздравление по случай 7-ми април – Световен ден на здравето и професионален празник на здравните работници.

Честит празник на целия екип на

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев „ АД - Монтана

В духа на днешния светъл празник,  искам да Благодаря за Вашия професионализъм, отговорност и достоен труд. Професията, която сме избрали е трудна и изпълнена с много предизвикателства, но тя е мисия, на която сме се посветили. Жела Ви сили и вяра с които да посрещате предизвикателствата на всеки следващ ден.

Бъдете благословени. Бъдете силни и продължавайте да вдъхвате надежда за живот, изпълнен със здраве и благополучие.

Желая на Вас и семействата Ви здраве, сили и щастие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” – АД  ГР. МОНТАНА

п.код 3400 ул.”Сирма войвода” № 4

e-mail:mbalmont@net-surf.net

тел.096 /305150   fax 096 /307554   

 

                                       ДО

                                       ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

                                        РЕГИСТРИРАНИ  КАТО ОДИТОРИ

П О К А Н А 

ОТ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН

ИЛИЕВ“ АД гр. МОНТАНА

    На основание чл.26 от Закона за публичните предприятия, чл.20,ал.4 от Закона за обществените поръчки, чл.37 от Закона за счетоводството, чл 19 от Наредба № 5 от 17 юни 2019г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични цантрове  и приетите на 15.06.2022 г. от Редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана - Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството, 

МБАЛ „Д-Р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана, кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за избор на регистриран  одитор, който да извърши независим финансов одит, проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет /ГФО/  и на  консолидирания финансов отчет на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана за 2024 г.

Избора ще се извърши при следните условия:........

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД продължава дългогодишните усилия за превенция на туберкулозата като отново организира Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата, в изпълнение на  "Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021-2025г." 

От 18 до 22 март  в отделението по пулмология и фтизиатрия всеки може да си направи профилактичен преглед без направление от личен лекар. Там ще му бъде направена анкета и проба манту, като според обективното състояние и споделеното от пациента той ще се насочи за допълнителни изследвания и лечение.

Безплатно ще бъдат прегледани всички, включително и хора без платени здравни осигуровки.

08.03.2024

Възпитаниците на училището са организирали мартенска благотворителна инициатива, с кауза да дарят събраните от нея средства за най-малките деца на Монтана – пациенти на отделението по неонатология в МБАЛ“ Д-р Стамен Илиев“ АД.

Учениците ръчно са изработили мартеници и пролетна украса, които са продавали на базар в училището, а събраните средства от продажбата в размер на 3160 лева дариха на неонатологията.

Най-активните участници в кампанията, заедно с директорката на IV-то училище „Иван Вазов“ г-жа Цветанка Цветкова, връчиха ваучера за дарението на завеждащата отделението д-р Антоанета Блажева.

„Изключително приятно сме изненадани и благодарни за това, че децата отделят от свободното си време за благотворителност. Благодарим на ръководството на училището, че възпитава децата на добрини. Разбира се, че дарението ни е необходимо, ще вложим средствата за пералня, сушилня и спално бельо за новородените“, каза д-р Блажева.

„Ние сме горди, че можем да дарим, и така да направим по-добър светът, в който живеем. Учим децата, че трябва да даряват любов, надежда, добро“, отвърна директорката г-жа Цветкова.

 

На основание чл.29, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.2 от Приложение № 1 към чл.29,ал.2 от ППЗПП, Решение по Протокол № 22 от 14.02.2024 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр. Монтана, Вътрешните правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем на дълготрайните материални активи на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана  и Решение № Р- 1 от 15.02.2024г. на Изпълнителния директор,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛЕН И КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ №1 В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

 1. Търгът ще се проведе на 01 март 2024г. от 13: 00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4 
 2. Начална цена за месечен наем – 111.80 (сто и единадесет 0.80) лева без включено ДДС , при цена на кв. метър – 10.00 /десет/лева;                                               
 3. Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 10.00 /десет/лева.
 4. Вид на търга – таен в закрито заседание.
 5. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.
  Цената на тръжната документация е в размер на 20.00 лева .
 7. Депозит за участие: 30.00 /тридесет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF;   Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 15 март 2024 г. от 13:00 часа, при същите условия, съгласно т.2.- 10.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в утвърдената тръжна документация

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36