Публикувана във вестник Конкурент на 22.10.2021г., брой 73, год.XXVI

   На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал. 7 от ЗЛЗ, ПУДВР на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана, Правилник за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в  МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана и зап. № З-678/20.10.2021г. на изп.директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана .

 

І.Обявявам конкурс за длъжностите:

 1.  Началник отделение по неонатология;

 2.  Началник отделение по вътрешни болести;

 3.  Началник отделение по кардиология;

 4.  Началник отделение съдебна медицина;

 5.  Началник отделение по обща и клинична патология;

 6.  Началник отделение по психиатрия;

 7.  Началник отделение по пневмология и фтизиатрия;

в МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия: ......

 

19 октомври 2021 г.

За втора година в условията на епидемия с водосвет на открито пред параклиса „Св. Иван Рилски” в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, беше почетен небесният покровител на България и на българския лекар Свети Йоан Рилски Чудотворец.

Отец Николай в съслужение отправи молитва към Бог да закриля и дава сили на ръководството на областната болница, на лекарите и медицинските сестри, на целия персонал и всички, които са на първа линия в борбата с вируса. Те се помолиха и за здравето на семействата и близките на медиците, на пациентите и техните семейства и на всички християни и посетители на град Монтана и региона, както и за всички случайни посетители, които преминавайки пред двора на лечебното заведение се присъединиха към колективната молитва пред малкия Божи дом, изграден изцяло с дарения.

“Лекарите днес са живи светци” - каза в божественото си слово отец Николай. А директорът на областната болница д-р Тодор Тодоров им пожела да си вдъхнат още сили и издръжливост в изпитанията на пандемията, да работят всеотдайно с професионализъм и геройство.

Беше осветена икона на Сети Пантелеймон - патрон на аптекарите - която принесе в дар за параклиса 81-годишната Иванка Величкова от Монтана. И както повелява традицията, поръсиха със светена вода изпълнителния директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров, представители на ръководството, лекари и медицински специалисти.

Вече четвърт век по инициатива на Българския лекарски съюз църковният празник на св. Иван Рилски – 19 октомври, се чества като Ден на българския лекар и покровител на медиците. Според преданието Свети Йоан Рилски е извършил много чудеса на изцеление и още в средните народът го е е наричал Свети Врач.

Скъпи колеги,

Приемете най-искрените ми и сърдечни поздравления по случай Деня на българския лекар-19октомври!

Пожелавам Ви да сте все така отдадени на Вашето велико дело- да спасявате животи. Да се грижите и помагате на хората. В този труден период върху вас тежи изключително голяма отговорност. Положихте много усилия, поехте много рискове. Поредното доказателство за това е кризата с COVID-19.

Благодаря на всички вас за денонощните ви усилия.

Вашият професионализъм, смелост са дълбоко ценени от всички!

Пожелавам на всички, лично щастие и сили, в името на каузата, която защитавате!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

Уважаеми колеги,

Поздравявам Ви с Международния ден на Анестезиолога-16 октомври!

Използвам Празника, като повод да изкажа на всички вас своето дълбоко уважение към всеотдайния труд и професионализъм.

 

Вашето високохуманно дело има решаващо значение за преодоляването на проблемите на борбата със страданието. Пожелавам ви все така да изпълнявате своята благородна мисия-да отдавате сили и енергия за здравето и живота на пациентите.

Благодаря на целия екип на ОАИЛ към

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана за техния професионализъм и неуморен денонощен труд.

Надявам се и в бъдеще да продължим успешната си съвместна работа в полза на българските пациенти!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“АД-гр. Монтана

 

         На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с  чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването и зап. №589/23.09.2021г. на Изп.директор на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

Публикувана във вестник Конкурент на 24.09.2021г., брой65(5771), год.XXVI

1.ОБЯВЯВА КОНКУРС за следнита  длъжност:   Лекар, специализант по образна диагностика-1;

2.Изисквания за длъжността: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“.

3. Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и събеседване

4.Необходими документи за  участие в конкурса:

  - Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

 - автобиография по европейски образец;

 -  копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“;

 -    документи за стаж,трудов и /или осигурителен съобразно Кодекса на труда;

 -   свидетелство за съдимост;

-   удостоверение за членство в БЛС;

  Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

  5.  Място и  срок за подаване на документи:

- Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок от 01.10.2021г. до 01.11.2021г. вкл.;

 -  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана  ул. „Сирма войвода ” № 4, всеки работен ден от 07.30 до 16.00 часа.

-  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност в Направлене „ Човешки ресурси“.

 -  След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване с комисия, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение.

     Лице за контакт – Светла Миланова, Ръководител  „Човешки ресурси“ – тел. 096/306880300;

 

  Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ

  Изпълнителен директор на

 „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

На основание чл.90и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от ЗЛЗ, ПУДВР на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана, Правилник за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в  МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана и зап. №588/23.09.2021г. на изп.директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана .

Публикувана във вестник Конкурент на 24.09.2021г., брой65(5771), год.XXVI

І.Обявявам конкурс за длъжностите:

І.І. Началник отделение:

 1.  Началник отделение  мултипрофилно спешно отделение;

 2.  Началник отделение по акушерство и гинекология;

 3.  Началник отделение по ортопедия и травматология;

 4.  Началник отделение по педиатрия;

 5.  Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение;

 6.  Началник отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина;

І.ІІ. Старши медицински сестри/акшерки:

1. Старши рентгенов лаборант ООД

2. Старша медицинска сестра отделение по.......

Направено е и дарение от името на Г-жа Захаринка Славейкова Димитрова  на стойност 1000 лв.

21 юни 2021 г.

“Бих искал да изкажа голяма и сърдечна благодарност към моите съграждани, колектива на болницата и дружеството на художниците “Тенец”, които ме номинираха и бях удостоен с най-високото отличие “Почетен гражданин на община Монтана”!

В този тържествен ден изказвам благодарност на всички, които откликнаха с чисто сърце на дарителската кампания за набиране на срества за битката с пандемията от ковид-19!

Като лекар ще продължавам със сърце и душа да влагам своите сили, знания и умения за просперитета на лечебното заведение и община Монтана!

Моите колеги, лекарите и медицинските специалисти, наистина са героите на 2020 година! Желая им да продължават с отдаденост и професионализъм да работят за здравето на своите пациенти, а на всички наши съграждани честит празник, да бъдат здрави и хубави летни дни!”

Д-р Тони Тодоров

Изп.-директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД

10.06.21 г.

На 10 юни се проведе редовно общо събрание на акционерите в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД -Монтана.

Съгласно предварителния дневен ред, в началото Съветът на директорите представи доклад за дейността на дружеството през тежката пандемична 2020 година. В него са изведени основните предизвикателства, затруднения и успехи, през които премина лечебното заведение, а и цялото общество, през белязаната от световна пандемия 2020 година.

Беше отчетено, че след спад при първия локдаун, наложен през март миналата година, постепенно дейностите се възстановяват в достатъчен обем, което даде възможност за своевременно разплащане към доставчиците без голямо забавяне. Заплатите и допълнителните възнаграждения са изплащани без забавяния и отлагания, включително и допълнителните средства за медиците на първа линия в борбата с ковид-19, които се осигуряват от....

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28