Денят в МБАЛ - Монтана започва рано, защото винаги има много дейности, които да бъдат извършени в отделенията.

Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на личния Ви лекар.

Пушенето в сградата на болницата е забранено.

Храната се сервира в отделенията, приблизително в следните часове: закуска - 7:30 ч.; обяд - 12:00 ч.; вечеря - 18:00 ч. Политиката на болницата е да ограничава внасянето на хранителни продукти отвън, поради хигиенни и здравни съображения. Ако искате да внесете хранителни продукти, моля, първо се консултирайте с медицинския персонал.

Болницата е затрупана с извънредно голямо количество пране, затова помолете роднини или приятели да Ви помогнат с прането на Вашите лични дрехи.

Време за посещение: то е регламентирано, но е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.

Духовници и религиозни лица посещават отделенията на болницата, когато болните желаят това. Срещите с тях се уреждат от близките или персонала.

Права и задължения на пациента - Вашите основни човешки права и задължения са винаги от главно значение. Като пациент на МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" АД, гр. Монтана, Вие сте в правото си да обсъждате всичко, което касае Вас, с мед. сестри, лекарите или болничната управа. Без притеснения може да подадете жалба до Началника на отделението, Изпълнителния директор на болницата или друга институция.

Пациентът носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот. Трябва да споделя всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за диагностициране на заболяването. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес. Да спазва стриктно предписания му режим на лечение. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията. Длъжен е да спазва установените правила в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, докато се провежда лечението му.