Управител аптека: Кинка ЖЕЛЕВА - магистър-фармацевт - специалист по лекарствените средства и форми

Фармацевти:

  • Радосвета НИКОЛОВА - магистър-фармацевт

Помощник фармацевт: Сийка ПЕТРОВА

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 285

Болнична аптека
 

Аптеката на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана се намира на партерния етаж на пневмофизиатричния корпус на болницата и е с много добри функционални връзки с отделенията в стационара, за да обслужва стационарно болни пациенти.

Разполага с необходимите видове и количества лекарства, нужни за лечение.