За трета поредна година в МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев"- АД работи Здравно- консултативен център за майчино и детско здраве. Услугата е във връзка с изпълнение на „ Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020г.", която е част от приетата Национална здравна стратегия 2014-2020г.

Усилията на центъра са свързани с обхващане на целеви групи- малолетни майки, бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно на здравно-неосигурени бременни и родилки, деца с увреждания и хронични заболявания, недоносени деца до 1 годишна възраст.

Осъществяват се информационни, логистични и координационни дейности от лекари специалисти- детски кардиолог, педиатър, акушер- гинеколог и психолог. Дейността на социалният работник се съвместява от координаторът на центъра.

Усилията са насочени и към превенция за изоставяне на деца

Здравно-консултативния център си сътрудничи с ОПЛ дирекция социално подпомагане, Отдел закрила на детето и други институти на територията на гр. Монтана със социална насоченост, за деца нуждаещи се от такива.

Дейността на Здравно-консултативния център се осъществява по предварително изготвен график, на място в ЗКЦ или предварително уговорено домашно посещение от лекар на недоносени деца до 1 годишна възраст,

Здравно-консултативния център работи всеки делничен ден от 7,30ч,-16,00.. всеки делничен ден. Намира се на първия етаж в Административния блок на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев" - АД ет. 1, стая 3

Услугите на Здравно консултативния център могат да се ползват както от целевите групи насочени от ОПЛ, така и от само насочили се такива.

Предварително записване на телефон: 0882 343 970 координатори:

Г-жа Сабинка Мечкова и г-жа Катя Димитрова

 

 

« Назад