д-р Антоанета Блажева, началник на неонатологичното отделение - МонтанаБъдещи майки и бащи, родители, баби и дядовци вече могат да посещават “Училището за родители” в Многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Стамен Илиев” в Монтана. Идеята е на неонатологичното отделение. “Първата тема бе за раждането и грижи за новороденото. Следващата е за кърмене, техники на кърмене, захранване на детето. Имам идея темите да бъдат разнообразни – ваксинация, засилване на имунната система и т.н. Тук е мястото родителите да се запознат от извора, от нас специалистите, с това, което ги интересува. Защото има най-различни мнения, които не са адекватни. Всеки, който ще бъде включен в отглеждането на детето, може да присъства на тези срещи. Таксата за едно семейство е 15 лева, а записването става при нас”, уточни д-р Антоанета Блажева, началник на неонатологичното отделение.

Срещите ще се провеждат два пъти в месеца. В четвъртък /5 април/, от 17 часа на партерния етаж на болницата, ще се проведе втората среща. Ако посещаващите “Училището за родители” имат теми, които ги интересуват, ще бъдат канени и други специалисти от болницата в Монтана.

« Назад