Началник отделение: д-р Жасмина СТОЯНОВА - специалист по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната

Специалисти:

 • д-р Татяна НИКОЛОВА –старши лекар - специалист по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната
 • д-р Виолета БОРИСОВА - специалист по вътрешни болести и по гастроентерология и диетика
 • д-р Михаил ГОРАНОВ - специалист по вътрешни болести и по нефрология
 • д-р Лучка БЪНКОВА - специалист по вътрешни болести
 • д-р Илианна ИЛИЕВА - специалист по гастроентерология
 • д-р Мариан ХАРАЛАМПИЕВ - специалист по вътрешни болести и по клинична хематология
 • д-р Мария ТЕРЗИЙСКА - специализант по вътрешни болести
 • д-р Димитър ДИМИТРОВ - специалист по вътрешни болести и по гастроентерология

Старша медицинска сестра: Наталия ТОДОРОВА- бакалавър и магистър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 304

д-р Жасмина СТОЯНОВА - Отделение вътрешни болести - Монтана Отделение вътрешни болести - Монтана
 Отделение вътрешни болести - Монтана
 

Отделението по вътрешни болести на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с най-високото, ІІІ ниво на компетентност. В него се осъществяват дейности по вътрешни болести;ендокринология и болести на обмяната; гастроентерология;клинична хематология и нефрология. Отделението се намира на втория етаж в централният корпус на болницата и извършва диагностика и лечение на пациенти с остри и хронични обострени заболявания.

Отделението разполага с необходимата апаратура и кадрови ресурс за извършване на

 • ендоскопски процедури на ГИТ, включително и интервенционални.
 • абдоминална УЗ-диагностика, включително и Doppler-УЗД.
 • ехография на щитовидна жлеза.

В отделението има стая за интензивно наблюдение с 3 легла; кабинет за обучение на диабетно болни; ендоскопски кабинети за горна и долна ендоскопия оборудвани с видеоендоскопска апаратура последно поколение и ехографски кабинет.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 12 клинични пътеки.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.