Дейност пневмология

Началник отделение: д-р Лидия НИКОЛЧЕВА - специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия

Специалисти:

 • д-р Виделинка ЦВЕТАНОВА - старши лекар - специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия
 • д-р Мария КАМЕНОВА- лекар
 • д-р Кателина ТОМОВА - специалист по вътрешни болести
 • д-р Ванко ВАНКОВ - специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия
 • д-р Елена СИМЕОНОВА - специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия
 • Д-р Здравко АНГЕЛОВ- специализант пневмология и фтизиатрия

Старша медицинска сестра: Красимира Каменова - бакалавър и магистър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 301, 240

пулмологияПърво отделение по пневмология и фтизиатрия

Отделение по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е ІІІ ниво на компетентност.

Дейността по лечението на неспецифични белодробни заболявания се осъществява на втория етаж в пневмофтизиатричния корпус на болницата и разполага с 50 легла, от които 4 за интензивно лечение.

Дейност фтизиатрия

 • д-р Цветан ПЕТРОВ - отговорник дейност фтизиатрия, специалист по пневмология и фтизиатрия

Дейността по лечението на специфични белодробни заболявания - туберкулоза на белите дробове и извънбелодробна туберкулоза се осъществява на третия етаж на корпуса и разполага с 25 легла 

Предметът на дейност на отделението включва:

 • диагностика, лечение и рехабилитация на болни с остри, подостри и изострени хронични белодробни заболявания;
 • консултации в областта на белодробната патология, поискани от други отделения и други лечебни заведения;
 • диагностика, лечение и интензивно наблюдение на болни с животозастрашаващи белодробни заболявания, като за целта е разкрит сектор за интензивна терапия;
 • лечение, интензивни грижи и рехабилитация на болни с изострени хронични заболявания на белия дроб;
 • диагностика, лечение и интензивно лечение на остри заболявания от туберкулоза;
 • диагностика и лечение на специфични заболявания с белодробна и извънбелодробна локализация, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
 • диагностика, лечение и рехабилитация на хронични обострени специфични заболявания;
 • ендоскопско изследване и лечение на белодробно болни.

Секторът за интензивна терапия разполага с 4 легла за лечение на пациенти с остра и изострена дихателна недостатъчност; остро и изострено хронично белодробно сърце и други спешни и животозастрашаващи заболявания на белия дроб и съчетани белодробни с други вътрешни заболявания.

На територията на отделението се извършват ендоскопски лечебни и диагностични процедури в подходящо оборудван за целта Бронхологичен кабинет, с възможност за:

 • ултразвуково изследване на плеврата;
 • рентгенография, рентгеноскопия, томография с нова съвременна апаратура;
 • функционално изследване на дишането.
 • бронхоскопия с видеобронхоскопска апаратура

От 2008 г. екип от отделението се включи в Програма на МЗ – “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, със средства от Глобалния фонд за борба с туберкулозата към СЗО. Основната цел на Програмата е да се снижи заболеваемостта от туберкулоза в световен мащаб и до 2015 г. да достигне 25/100 000 хил. Отпуснати бяха средства за оборудване/автоклави; центрофуги/; за консумативи, а също и за ремонт и модернизиране на отделението.

Осигурен е кабинет за диспансерно наблюдение на болни със специфични белодробни заболявания
По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 9 клинични пътеки.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти