Началник отделение: д-р Евгени МИЛЕВ - специалист по нервни болести

Специалисти:

  • д-р Бойко ЦВЕТКОВ –старши лекар - специалист по нервни болести
  • д-р Копринка ГОРАНОВА - специалист по нервни болести
  • д-р Олег СТЕФАНОВ - специалист по нервни болести
  • д-р Виргиния ЕВДЕНОВА - специалист по нервни болести
  • д-р Румен ХРИСТОВ - специалист по нервни болести и по физиотерапия, курортология и рехабилитация
  • д-р Вергиния ТОДОРОВА – специалист  по нервни болести

Старша медицинска сестра: Диана МАКАВЕЕВА- бакалавър и магистър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 317


Отделение по нервни болести

Отделението по нервни болести на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана се намира на първия етаж в централния корпус на болницата и извършва диагностика и лечение на пациенти с остри и хронично обострени неврологични заболявания.

Отделението осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:

  • диагностика, лечение и интензивно наблюдение на остри мозъчно-съдови заболявания;
  • диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
  • дигнастика, лечение и рехабилитация на хронично обострени неврологични заболявания;
  • извършва ЕЕГ, ЕМГ и доплерово сонографско изследване

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 14 клинични пътеки.