Началник отделение: д-р Ивайло СПАСОВ - специалист по психиатрия

Специалисти:

  • д-р Красимир ПЕТКОВ - лекар

Старша медицинска сестра: Наталия ДИМИТРОВА

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 275

 

Отделението по психиатрия на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с І ниво на компетентност. Намира се на първия етаж на инфекциозния корпус на болницата и извършва диагностика и лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени психични заболявания.

Отделението осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:

  • диагностика, лечение и интензивно наблюдение на остри психични заболявания;
  • диагностика и лечение на хронични обострени състояния;
  • диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
  • съдебно-психиатрична и психологична експертна дейност;
  • тестова психологична диагностика, личностна психологическа оценка, психологично индивидуално и фамилно консултиране.
  • консултиране и лечение на зависимости към амфетамини
  • консултиране и лечение с агонисти и агонист/антигонистти на опиевите рецептори
  • консултация и лечение на зависимост към алкохола и вредно влечение към хазарта

Към отделението е разкрит приемно-консултативен кабинет с диспансерни функции и платени медицински услуги. Работи се по консултативни програми, свързани с психични и поведенчески разтройства при деца и юноши.