Началник отделение: д-р Илияна СЪБЧЕВА - специалист по инфекциозни болести

Специалисти:

  • д-р Лора ГОСПОДИНОВА - специалист по инфекциозни болести

Старша медицинска сестра: Диана ПОРЧЕВА

  • Бакалавър „Здравни грижи” и магистър „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 362

 
 

Отделението по инфекциозни болести на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на втория етаж на инфекциозния блок на болницата и извършва специализирана диагностична, лечебна, консултативна и профилактична дейност в областта на инфекциозната патология на населението.

Отделението осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:

  • диагностика, лечение и интензивно наблюдение на остри инфекциозни болести;
  • диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
  • контролни прегледи на изписани болни;
  • платени консултации;
  • консултации и при необходимост - изследвания в диагностично-консултативния кабинет;
  • вземане на материали за микробиологични, вирусологични, серологични, имунологични изследвания и интерпретация на резултатите;
  • поставяне на ТАП, ваксини - противохепатитни, противогрипни и противобесни.

Отделението по инфекциозни болести разполага с 27 легла, разположени в 5 бокса, разпределени за чревни инфекции, остри вирусни хепатити, капкови инфекции, невроинфекции. Има обособен бокс за интензивно наблюдение и лечение на тежко болни и стая-изолатор за болни с особено опасни инфекции.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 6 клинични пътеки.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.