Началник отделение: д-р Елена ЛЪЧЕЗАРОВА

Специалисти:

 • Д-р Елена Лъчезарова

●   детски болести 2001г.

●   обществено здраве и здравен менинджмънт 2007г.

● обучение на тема „Андрагогия/обучение на обучители-методика на обучението на специализанти и студенти в системата на здравеопазването”

● Сертификат Абдоминална ехография

 • Д-р Първан Кръстев  

●  детски болести 1979г.

● Сертификат Абдоминална ехография

● Следдипломна квалификация по детска неврология

●Магистър фармацевт

 • Д-р Пепа Тодорова   -старши лекар   

●  детски болести 1995г.

● Сертификат абдоминална ехография

● Следдипломна квалификация по детска неврология

 • Д-р Венелина Паньова  

●  детски болести 2006г.

● Сертификат Абдоминална ехография

● Следдипломна квалификация по детска нефрология

● Следдипломна квалификация по детска неврология

● Следдипломна квалификация по детска хематология

 • Д-р Диляна Колева     

●  детска кардиология 2015г.

● Специализираща детски болести

● Свидетелство за Ехокардиография в детската възраст- фундаментално ниво, трансторакална ехокардиография, пулсов, континуален и цветен Доплер 

 • Д-р Детелина АТАНАСОВА – специалист по детски болести
 • Д-р Виктория ПЕТРОВА- специалист по детски болести
 • Д-р Катрин ХРИСТОВА- лекар

Старша медицинска сестра:

 • М.с. Сабинка Стойкова Николова

● бакалавър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 319Отделение по педиатрияОтделение по педиатрия
 

Отделението по педиатрия на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е от ІІІ ниво на компетентност. Намира се на първия етаж в централния корпус на болницата и извършва диагностика и лечение на пациенти на възраст до 18 години с остри и хронични обострени заболявания.

През 2009г. отделението бе реновирано , модернизира се апаратурата и така престоят на най-малките ни пациенти е значително по-приятен.

Отделението осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:

 • диагностика и лечение на остри и хронични обострени заболявания;
 • интензивно лечение;
 • ехографски диагностични процедури;
 • ЕКГ и спирометрии.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 21 клинични пътеки.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.