Началник отделение: д-р Красимир КАМЕНОВ - специалист по обща хирургия; специалист по гръдна хирургия; квалификация по лапароскопска хирургия; жлъчно-чернодробна и дуодено-панкреатична хирургия.

Специалисти:

  • д-р Владимир ВЕЛКОВ –специалист по обща хирургия, с квалификация по ендоскопия на ГИТ-ІІ ниво; лапароскопска хирургия; жлъчно-чернодробна и дуодено-панкреатична хирургия.
  • д-р Радослав ТОКИН –специалист по обща хирургия;специалист по онкология; квалификация по жлъчно-чернодробна хирургия и хирургия на млечната жлеза.
  • д-р Сергей СЛАВКОВ –специалист по обща хирургия ;сертификат по абдоминална УЗД; квалификация по жлъчно-чернодробна хирургия и хирургия на дуодено-панкреатична хирургия.
  • д-р Ива ИГНАТОВА – специалист по обща хирургия; квалификация по жлъчно-чернодробна хирургия
  • д-р Екатерина КАМЕНОВА – специалист  по хирургия.
  • д-р Радослав ТОМОВ – специалист по съдова хирургия.
  • Д-р Альона КУНЧЕВА – специализант по хирургия.

Старша медицинска сестра: Даринка КАМЕНОВА

Старша медицинска сестра - Операционно звено: Камелия КРУМОВА

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 260


Отделението по хирургия на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на третия етаж в централния корпус на болницата и извършва пълният обем хирургична дейност/диагностична, терапевтична, оперативна/ в областта на общата, детската; съдовата и гръдна хирургия.

ООтделението има дългогодишна история и безспорен авторитет. От 1987г. започва да функционира като Клинична база за следдипломна квалификация с ръководител доц.д-р Иван Каменов. Достоен принос в развитието на отделението дават д-р Красимир Токин, д-р Яким Гаидарски, Д-р Димитър Благоев, д-р Трайко Джонов.

Операционният блок на отделението е изцяло обновен и модернизиран, съставен от четири кондиционирани операционни зали и разполага с:

  • лапароскопски набор за миниинвазивна хирургия;
  • модерен инструментариум и апаратура.

На разположение на отделението са 55 легла в 14 стаи с отлични хигиенни условия.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 43 клинични пътеки.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.