Началник отделение: д-р Павел ЦОЧЕВ - специалист по ортопедия и травматология

Специалисти:

 • д-р Захари ТЕПАВИЧАРОВ - старши лекар - специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Петко ПЕТКОВ - специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Георги НИКОЛОВ - специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Ивайло ИВАНОВ - специалист по ортопедия и травматология
 • д-р Павел ЗАЙКОВ- специализант по ортопедия и травматология

Старша медицинска сестра: Невена ВАСИЛЕВА

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 331


ортопедично отделение 

 

Отделението по ортопедия и травматология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на втория етаж в централния корпус на болницата и предлага оперативно и неоперативно лечение на травмите и ортопедичните заболявания:

 • травми на крайниците, таза и гръбначния стълб;
 • ортопедични заболявания;

Отделението разполага със самостоятелен операционен блок, който включва:

 • предоперационна зала;
 • 2 операционни зали;
 • гипсовъчна зала.

Операционният блок разполага с:

 • пълни набори от инструментариум за конвенционална костна и мекотъканна хирургия;
 • набори за специализирана хирургия - ендопротезиране, за екстра- и интрамедуларна остеосинтеза;
 • артроскопска апаратура;
 • операционна маса с екстензионна приставка;
 • два броя телевизионно - рентгенови уредби с електронно усилване на образа и подвижно С-рамо;
 • подвижен рентгенов апарат тип "Кугел";
 • анестезиологична апаратура.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 10 клинични пътеки и две амбулаторни процедури.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.