Началник отделение: д-р Ваня МАНКОВА - специалист по очни болести

Специалисти:

 • д-р Кирил СЪБЧЕВ - специалист по очни болести

Старша медицинска сестра: Надя ЙОРДАНОВА- бакалавър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 315

Отделение по очни болестиОтделение по очни болестиОтделение по очни болестиОтделение по очни болести
 

Отделението по очни болести е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на последния (пети) етаж в централния корпус на болницата. В него се извършва диагностика и консервативно лечение на редица заболявания на окото и придатъците му. През последните години приоритет на екипа на отделението е развитието на модерна и високотехнологична очната хирургия:

 • операции на катаракта чрез факоемулсификация с апарат INFINITY /последно поколение/;
 • антиглаукоматозни операции с поставяне на шънт за нормализиране на ВОН без медикаменти;
 • очен травматизъм; • страбизъм и корекционни очни операции на клепачи;
 • новообразувания на окото;
 • амбулаторни операции - халациони, хордеолуми, итеритиум;

Операционният блок е съставен от предоперационна и операционна зала и разполага с:

 • операционен коаксиален микроскоп;
 • YAG -лазер за задна лещена капсула;
 • кератометър;
 • А - скен (ехограф);
 • диатермокоагулатор и набор от микрохирургични инструменти;
 • компютърен рефрактометър;
 • компютърен периметър;
 • безконтактен тонометър и Goldmann-тонометър
 • автоклав и аспирационна - иригационна система;

Ежегодните демонстрационни сесии с операции “на живо” се превръщат в традиция за специалистите от лечебното заведение.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 8 клинични пътеки.