Началник отделение: д-р Захари НИКОЛОВ - специалист по акушерство и гинекология

Специалисти:

 • д-р Емилия КАСТРЕВА -старши лекар - специалист по акушерство и гинекология
 • д-р Снежана ХРИСТОВА - специалист по акушерство и гинекология и по онкология
 • д-р Цветомил МАВРОВ - специализант по акушерство и гинекология
 • д-р Таня ДЖОНОВА - специалист по акушерство и гинекология
 • д-р Десислава НИКОЛОВА - специалист по акушерство и гинекология
 • д-р Йордан ЙОНЧЕВ- специалист по акушерство и гинекология

Старша акушерка: Маргаритка КАМЕНОВА- бакалавър по здравни грижи.

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 314

 

Отделението по акушерство и гинекология е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на четвъртия етаж в централния корпус на болницата. В отделението се осъществява дейност, осигуряваща родилната помощ; гинекология и патология на бременността :

 • диагноза и лечение на възпалителни заболявания на матката и нейните придатъци;
 • диагноза и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на женските полови органи;
 • диагноза и лечение на стерилитет и ектопична бременност;
 • прекъсване на бременност по желание и медицински показания;
 • пробно абразио.
 • извършва лечение на бременни с отклонение в протичането на бременноста;
 • провежда задържаща терапия на бременните, застрашени от аборт;
 • извършва серклаж на бременни с истмикоцервикална инсуфициенция;
 • открива вродени малформации на плода и насочването им за прекъсване на бременността;
 • провежда задържаща терапия на бременни, застрашени от преждевременно раждане;
 • полага интензивни грижи и наблюдение на рискови бременни на термин;
 • подготвя бременните за оперативно родоразрешение.

По договор с НЗОК - работи по 14 клинични пътеки.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.