Началник отделение: д-р Антоанета БЛАЖЕВА - специалист по детски болести и неонатология

Специалисти:

 • д-р Анжела АЛЕКСАНДРОВА - специалист по детски болести
 • д-р Даниела БЕЛНИКОЛОВА - специалист по детски болести
 • д-р Анелия РАНЧИНСКА - специалист по анестезиология и интензивно лечение
 • д-р Светлана ИВАНЦОВА-лекар
 • д-р Диляна КОЛЕВА- специалист по детска кардиология и детски болести

Старша акушерка: Катя ДИМИТРОВА – бакалавър и магистър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 279


отделение по неонатология

 

Отделението по неонатология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на четвъртия етаж в централния корпус на болницата и разполага с 16 легла, разпределени в 3 сектора: сектор за новородени деца, сектор за специални грижи и сектор за интензивно лечение с 4 интензивни легла . Наред с грижите за здравите новородени, отделението по неонатология осигурява високотехнологична неонатологична помощ на рисковите новородени чрез:

 • адекватна кардиопулмонална адаптация на новороденото дете с възможности за интензивно лечение , дихателна реанимация, включително апаратна вентилация;
 • сърфактант – терапия;
 • мониториране на дишане, сърдечна дейност и пулсоксиметрия;
 • парентерално хранене и адекватно терапевтично поведение с проследяване ефекта от приложеното лечение, ефективна профилактика и оценка на степента на късните последици;
 • фототерапия чрез последно поколение фотолампи;
 • високоспециализирани медицински дейности - трансфонтанелна ехография; ехокардиография.

II. Допълнителни дейности:

 • Ехокардиография
 • Консултация с кинезитерапевт
 • Програма за късно проследяване на рискови деца

Отделението по неонатология е основен диагностичен, консултативен и лечебен център по проблемите на неонатологията в Северозападния регион.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 11 клинични пътеки.