Началник отделение: д-р Ивайло ДИМИТРОВ - специалист по съдебна медицина

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 402

Отделение по съдебна медицина Монтана
 

Отделението по съдебна медицина на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана се намира на партерния етаж в централния корпус на болницата и извършва следните дейности:

  • съдебно - медицински експертизи - оглед и аутопсия на починали от насилствена (скоропостижна) смърт по искане на органите на правораздаването на територията на област Монтана;
  • прегледи (освидетелстване) на живи лица във връзка с квалификацията на телесните повреди за наказателно-правната и гражданско-правната практика по нареждане на органите на правораздаването; по желание на пострадалите, техните родители или настойници;
  • съдебно-медицински експертизи по писмени данни - по документи и материали от следствени и съдебни дема;
  • извършва аутопсии на всички починали извън стационара без уточнена диагноза от контингента на ЦСМП и по искане на личните лекари - с изготвяне на препарати за хистологична диагностика, като са въведени всички задължителни методики за хистологични оцветявания, позволяващи качествена диагностика на болестните процеси.