Началник лаборатория:  д-р Елка СИМЕОНОВА - специалист по трансфузионна хематология

Специалисти:

  • д-р Ирина ЕРМЕНКОВА - специалист по трансфузионна хематология

Старши лаборант

  • Илияна ДИМИТРОВА

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 257, 287

Лаборатория по трансфузионна хематологияЛаборатория по трансфузионна хематология
 

В ЛТХ се извършва:

  • Имунохематологични изследвания на пациенти;
  • Скрининг на изо и автоеритроантитела
  • Съхранение и експедиция на кръв и кръвни съставки;
  • подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент
  • Постигане на оптимално клинично приложение на кръвта
  • Качествен контрол
  • Оказване на методична помощ в областта на трансфузионната хематология в отделения, които преливат кръв
  • Трансфузионен надзор